Bekijk hier onze diensten.

Als ondernemer een bedrijf, onderneming of bedrijfspand verkopen, kopen, taxeren, overnemen of laten waarderen. Ook voor coöperaties, gemeenten, woningstichting, vereniging van eigenaren of beleggers met een vastgoed portefeuille waarderen wij in opdracht van de eigenaar, bank of accountant uw vastgoed op marktwaarde, dit conform de opgelegde en vereiste waarderingsrichtlijnen. Overleg eerst met één van onze vastgoed specialisten met juridische en fiscale kennis.

Praktisch

Duidelijk

Realistisch

Slagvaardig

Register vastgoed taxateur
CEI Taxatie Keurmerk
Tegova Keurmerk Waardebepaling
NWWI Taxatie
VBO Taxatie
VNONCW Taxatie
TMI waardebepaling